Sijoittajille

Heinäkuussa 2022 käynnistyvä Fintoilin Haminan biojalostamo jalostaa havupuusellun sivutuotteesta eli raakamäntyöljystä (Crude Tall Oil, CTO) raakarasvahappoja toisen sukupolven uusiutuvan dieselin tuotantoon sekä biokemikaaleja kemianteollisuuden, elintarviketeollisuuden ja lääketeollisuuden tarpeisiin. Biojalostamon vuotuinen jalostuskapasiteetti on 200 000 tonnia raaka-ainetta. Fintoilin tavoitteena on 150 miljoonan euron liikevaihto, ja se tulee työllistämään 35 henkilöä suoraan ja arviolta 100 henkilöä välillisesti. Fintoilin jalostamo käyttää Neste Engineering Solutionsin patentoimaa NEXPINUS ™  teknologiaa, mikä mahdollistaa yli 40 prosenttia pienemmän energiankulutuksen kuin perinteinen mäntyöljynjalostamo. Valmistuessaan Haminan biojalostamo on maailman kolmanneksi suurin raakamäntyöljyjalostamo.

Fintoil Oy on toteuttanut 2021 kesäkuussa 70 miljoonan euron vihreän seniorijoukkolainan liikkeeseenlaskun ja saanut sitovan luottolupauksen 10 miljoonan euron SSRCF-luottolimiitistä. Fintoil on tähän mennessä kerännyt Haminan biojalostamoinvestoinnilleen yhteensä noin 130 miljoonan euron oman ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen. Rahoitus koostuu joukkolainan ja luottolimiitin lisäksi 40 miljoonan euron etuoikeutetun oman pääoman instrumentista ja 11 miljoonan euron oman pääoman rahoituksesta. Arviolta heinäkuussa 2022 valmistuva hanke on täten kokonaan rahoitettu.

Liikkeeseenlaskettu vihreä seniorijoukkolaina on vakuudellinen ja pituudeltaan neljä vuotta. Joukkolainan korko on kiinteä 7,5 prosenttia. Vihreällä joukkolainalla saadut varat tullaan käyttämään yhtiön vihreän rahoituksen viitekehyksen mukaisesti kokonaisuudessaan biojalostamoinvestointiin. Samassa yhteydessä Fintoil sai myös sitovan luottolupauksen monivuotisesta SSRCF (Super Senior Revolving Credit Facility) -luottolimiitistä. Luottolimiitti on tarkoitettu pääasiassa yhtiön käyttöpääomarahoitukseen, ja sillä rahoitetaan ensi vaiheessa yhtiön raaka-ainehankintoja.

Uusi biojalostamo nopeuttaa Suomen ja EU:n pyrkimyksiä saavuttaa hiilineutraalisuus, koska CTO-johdannaisten hiilijalanjälki on jopa 90 prosenttia pienempi kuin fossiilisilla vaihtoehdoilla. Raakamäntyöljy luokitellaan EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin kehittyneiden biopolttoaineiden kestäväksi raaka-aineeksi. Fintoilin tuotannon avulla voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä jopa 400 000 tonnia vuodessa, mikä vastaa suunnilleen yhtä prosenttia Suomen nettopäästöistä.

Second Opinion CICERO Fintoil Hamina Oy: Lataa tästä

Fintoil joukkolainan viitekehys: Lataa tästä

Joukkolainan ehdot: Lataa tästä

 

Bondholders

Bondholder Report Q3/2021: Lataa tästä

ota yhteyttä