Sijoittajille

Loppuvuonna 2022 käynnistynyt Fintoilin Haminan biojalostamo jalostaa havupuusellun sivutuotteesta eli raakamäntyöljystä (Crude Tall Oil, CTO) muun muassa raakarasvahappoja toisen sukupolven uusiutuvan dieselin tuotantoon sekä biokemikaaleja kemianteollisuuden, elintarviketeollisuuden ja lääketeollisuuden tarpeisiin.

”Biojalostamon vuotuinen jalostuskapasiteetti on 200 000 tonnia raaka-ainetta. Fintoilin tavoitteena on 150 miljoonan euron liikevaihto, ja yhtiö työllistää tällä hetkellä 33 henkilöä suoraan. Fintoilin jalostamo käyttää Neste Engineering Solutionsin patentoimaa NEXPINUS™-teknologiaa, mikä mahdollistaa yli 40 prosenttia pienemmän energiankulutuksen verrattuna perinteiseen mäntyöljyjalostamoon.”

Fintoilin Haminan biojalostamo on maailman kolmanneksi suurin raakamäntyöljyjalostamo.
Fintoil Oy toteutti 2021 kesäkuussa 70 miljoonan euron vihreän seniorijoukkolainan liikkeeseenlaskun ja sai sitovan luottolupauksen 10 miljoonan euron SSRCF-luottolimiitistä. Fintoil on tähän mennessä kerännyt Haminan biojalostamoinvestoinnilleen yhteensä noin 130 miljoonan euron oman ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen. Rahoitus koostuu joukkolainan ja luottolimiitin lisäksi 40 miljoonan euron etuoikeutetun oman pääoman instrumentista ja 11 miljoonan euron oman pääoman rahoituksesta. Loppuvuonna 2022 valmistunut hanke oli siten kokonaan rahoitettu.

Liikkeeseenlaskettu vihreä seniorijoukkolaina on vakuudellinen ja pituudeltaan neljä vuotta. Joukkolainan korko on kiinteä 7,5 prosenttia. Vihreällä joukkolainalla saadut varat tullaan käyttämään yhtiön vihreän rahoituksen viitekehyksen mukaisesti kokonaisuudessaan biojalostamoinvestointiin. Samassa yhteydessä Fintoil sai myös sitovan luottolupauksen monivuotisesta SSRCF (Super Senior Revolving Credit Facility) -luottolimiitistä. Luottolimiitti on tarkoitettu pääasiassa yhtiön käyttöpääomarahoitukseen, ja sillä rahoitetaan ensi vaiheessa yhtiön raaka-ainehankintoja.

Uusi biojalostamo nopeuttaa Suomen ja EU:n pyrkimyksiä saavuttaa hiilineutraalisuus, sillä CTO-johdannaisten hiilijalanjälki on jopa 90 prosenttia pienempi kuin fossiilisilla vaihtoehdoilla. Raakamäntyöljy luokitellaan EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin kehittyneiden biopolttoaineiden kestäväksi raaka-aineeksi.

Fintoilin tuotannon avulla voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä jopa 400 000 tonnia vuodessa, mikä vastaa suunnilleen yhtä prosenttia Suomen nettopäästöistä.

Bondholders

2023

2022

2021