YMPÄRISTÖLUPA
MYÖNNETTY
12/2020
RAKENNUSTYÖT
ALKOIVAT HAMINASSA
02/2021
JALOSTAMO
VALMISTUI SYKSYLLÄ
2022
TOIMITUKSET ALOITETTIIN SYYSKUUSSA 2022

Jalostamo

Hamina-Kotkan satamaan yli viiden hehtaarin tontille rakennettavan Fintoilin jalostamon rakennustyöt alkoivat vuoden 2021 alussa. Satama on jo nykyisellään erikoistunut nestemäisten aineiden varastointiin ja käsittelyyn. Erityinen huomio kiinnittyy liikenne- ja kuljetusyhteyksiin. Fintoililla on käytössään sähköistetyt raideyhteydet, kilometrikaupalla laituria ja 27 varsinaista laituripaikkaa. Myös moottoritie kulkee aivan sataman vierestä.

Jalostamon tuotantoprosessi perustuu jakotislaukseen, jossa raaka-aine tislataan lämpöenergian ja alipaineen avulla komponenttiosiinsa eli jakeiksi.

Suomalainen kemisti Alfons Hellström kehitti menetelmän jo vuonna 1913 Enso-Gutzeit Oy:n tehtailla Kotkassa, joten nyt muun muassa Mäntysuopa-saippuan synnyttänyt prosessi on palannut kotikonnuilleen.

Biojalostamon tuotanto käynnistyi vuoden 2022 syksyllä ja sen syöttökapasiteetti on suunnittellut 200.000 tonnia raakamäntyöljyä. Fintoilista tulee maailman kolmanneksi suurin raakamäntyöljyn jalostaja kymmenen prosentin markkinaosuudella. Syöttökapasiteettia on myös mahdollista kasvattaa tulevaisuudessa.

Käyttämämme teknologisesti edistyksellisen ja energiaystävällisen tuotantoprosessin toimittaa Neste Engineering Solutions. Yhteistyö avaa Fintoilille pääsyn NEXPINUS™-teknologiaan, joka on räätälöity toisen sukupolven uusiutuvan biodieselin valmistukseen.