Vastuullisuus

Toimintamme kulmakivet ovat vastuullisuuden neljä peruspilaria: ympäristöstä huolehtiminen, hyvinvointi ja turvallisuus, ympärillä olevan yhteisön kohtaaminen ja tasa-arvo.

Teemme työtä ympäristön hyväksi – käytämme hiilineutraalia sähköä, seuraamme tarkasti toimintamme hiilijalanjälkeä koko toimitusketjun ajan ja minimoimme tuotannosta syntyvän jätteen määrän. Tuotantomme perustuu ISCC-sertifioidun raakamäntyöljyn käyttöön ja yhdessä asiakkaidemme kanssa etsimme ratkaisuja, joiden avulla edistämme uusiutuvien, luontoa säästävien raaka-aineiden käyttöä eri sovelluksissa.

Meille on ensiarvoisen tärkeää, että henkilöstömme kokee olonsa turvalliseksi niin fyysisten kuin henkistenkin olosuhteiden osalta, sekä työssä että vapaa-ajalla. Fintoilin arvot ovat vastuullisuus ja luottamus, avoimuus ja välittömyys, innovatiivisuus ja uusiutuvuus sekä tuloksellisuus ja kannattavuus. Henkilöstömme voi luottaa siihen, että heitä arvostetaan ja kuunnellaan, ja että yrityksessä vallitsee auttamisen ilmapiiri ja että toimimme aina lain ja säädösten mukaisesti, olipa kyse työehdoista tai taloudellisista velvoitteista. Organisaatiokulttuurimme on avoin ja välitön. Tieto ja työn ilo heijastuvat tekemisessämme myös organisaatiomme ulkopuolelle.

Kohtaamme ja kohtelemme kaikkia ihmisiä tasa-arvoisesti ja toiminnassamme kiinnitämme erityistä huomiota siihen, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan liiketoimintaamme liittyvissä sopimuksissa.

Kestävä kehitys

Ilmaston lämpeneminen on pakottanut koko maailman ryhtymään yhteisiin toimenpiteisiin ihmisen aiheuttamien ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Biopolttoaineiden tuottaminen selluteollisuuden sivutuotteista on rajallisten luonnonvarojen vastuullista käyttöä parhaimmillaan.

Fintoil tislaa raaka-aineita mänty- ja kuusisellun valmistuksessa syntyvästä sivuvirrasta, raakamäntyöljystä useisiin tuotteisiin. Mäntyöljytislauksella on minimaalinen hiilijalanjälki, kuten myös siitä saatavilla tuotteilla. Raaka-aineet menevät muun muassa polttoaine-, liima-, tartutin-, terveys- ja hyvinvointi- sekä aromakemikaaliteollisuuden käyttöön.

”Asiakkaamme, jotka käyttävät raakarasvahappoa tuotteidensa, kuten biopolttoaineiden valmistukseen, pystyvät vähentämään kasvihuonepäästöjä jopa 90% verrannollisiin fossiilisiin polttoaineisiin nähden.”

Uusiutuvan dieselin kysynnän odotetaan kasvavan voimakkaasti, kun se korvaa fossiilisen dieselin käyttöä. Sama trendi on havaittavissa myös muiden tuotteidemme kohdalla.

Raaka-aineemme täyttää EU:n uusiutuvan energian direktiivin (renewable energy directive, RED II) sekä Yhdysvaltain uusiutuvien polttoaineiden standardin (Renewable Fuel Standard, RFS) linjaamat kriteerit. Tuotantoketjumme täysi läpinäkyvyys varmistaa raaka-aineidemme jäljitettävyyden aina niiden alkulähteille saakka.

Fintoilin uusi tuotantolaitos on malliesimerkki modernista kiertotalous- ja resurssiviisausajattelusta kohti fossiilitonta liikennettä. Tuotteistamme esimerkiksi raakarasvahappo mahdollistaa vuositasolla sadan miljoonan biodiesellitran valmistuksen eli noin 110 000 auton polttoaineen vuosikäyttöä vastaavan määrän.

Raakamäntyöljy on puolestaan EU:n uusiutuvan energian direktiivin mukaan yksi kehittyneiden biopolttoaineiden tuotantoon soveltuvista kestävistä raaka-aineista.

Tuotteemme ovat osaltaan vaikuttamassa merkittäviin päästövähennyksiin ja samalla Suomen valtion hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseen, heti ensimmäisestä pisarasta tuotannon alettua vuoden 2022 lopulla.