Ympäristöselosteet FINTOR ja FINTOP

Fintoil on hankkinut kahdelle tuotteelleen ympäristöselosteet. Greenstepin tuella selosteen saivat mäntyhartsituotteemme, FINTOR ja mäntypikituotteemme, FINTOP.

Ympäristöseloste eli Environmental Product Declaration, EPD on elinkaarianalyysiin perustuva, standardien EN 15804+A2 ja ISO 14025 / ISO 21930 mukainen raportti tuotteen tai prosessin elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista. Ympäristöseloste on kolmannen osapuolen vahvistama sekä kansainvälisestikin tunnettu ja hyväksytty ympäristövaikutusten raportointiasiakirja.

Fintoilin toiminta perustuu kestävään ja viisaaseen luonnonvarojen käyttöön, ja EPD on oleellinen osa vastuullista liiketoimintaamme.