FINFA

Fintoilin valmistaman raakarasvahapposeoksen eli FINFAn osuus kokonaistuotannosta on noin puolet. Asiakkaamme saavat jatkokäsittelyllä raakarasvahaposta (Crude Fatty Acid, CFA) tankkausvalmista, uusiutuvaa HVO-dieseliä.
 
HVO, eli Hydrotreated Vegetable Oil on tasalaatuista ja sen kemiallinen koostumus on parempi kuin fossiilisen dieselin – sitä voi siis huoletta syöttää kaikkiin dieselmoottoreihin.
 
Toisen sukupolven biopolttoaineiden kulutuksen odotetaan kasvavan voimakkaasti. Suomi on maailmanlaajuisesti suunnannäyttäjä ja edelläkävijä uusiutuvan dieselin valmistuksessa.
FINFA Product Data Sheet

FINTOR

Noin neljäsosa Fintoilin tuotannosta ohjautuu mäntyhartsi FINTORin (Tall Oil Rosin, TOR) valmistukseen.

Mäntyhartsia käytetään erityisesti liimojen, tartuttimien, painomusteiden, maalien ja pinnoitteiden valmistukseen.

FINTOR Product Data Sheet

FINTUR

Tärpätin eli FINTURin (Turpentine Oil from Pulping Process, TOPP) tärkeimpiä loppukäyttäjiä ovat kosmetiikka-, elintarvike- ja juomateollisuus. Raakatärpättiä käytetään aromakemikaalien valmistuksessa. Aromakemikaaleilla saadaan tuotteeseen haluttu tuoksu tai maku.

Tärpättiä voidaan käyttää orgaanisen synteesin raaka-aineena kemianteollisuudessa, eritoten kemiallisissa aromayhdisteissä. Muun muassa suurin osa kotoa löytyvistä puhdistusaineista saa tuoksunsa mäntytärpättijalosteesta.

FINTUR Product Data Sheet

FINTOP S

Mäntyöljypiki (Tall Oil Pitch Sterol, TOPS) on ainoa varteenotettava uusi steroleiden lähde, kun elintarviketuotannossa ollaan luopumassa kasvipohjaisten steroleiden korkeapainehöyrytislauksesta sen synnyttämien transrasvojen vuoksi.

Fintoilin mäntyöljypiestä, FINTOP SG:stä löytyviä steroleita käytetään elintarvikkeissa, lisäravinteissa, kosmetiikassa ja lääketeollisuudessa. Lääketeollisuudessa sterolit ovat monipuolinen raaka-aine.

FINTOP S Product Data Sheet

FINTOP E

Mäntyöljypikeä (Tall Oil Pitch, TOP) syntyy mäntyöljyteollisuuden sivutuotteena Suomessa vuosittain noin 100 000 tonnia. Se toimii erinomaisena vaihtoehtona fossiiliselle energialle, ja sitä käytetään energiaöljynä usealla eri toimialalla.

Pikeä käytetään myös raaka-aineena toisen sukupolven uusiutuvan biodieselin valmistuksessa. Suomessa on pitkät perinteet mäntyöljypohjaisen liikennepolttoaineen valmistuksessa ja jakelussa.

FINTOP E Product Data Sheet