FinFA

Fintoilin valmistaman raakarasvahapposeoksen eli FinFAn osuus yhtiön kokonaistuotannosta on noin puolet.

Raakarasvahappo (Crude Fatty Acid, CFA) on monikäyttöinen yhdistelmä rasva- ja hartsihappoja – asiakkaamme valmistavat siitä muun muassa uusiutuvia biopolttoaineita ja voiteluaineita sekä esimerkiksi flotaatioapuaineita kaivosteollisuuteen.

Suurin osa asiakkaistamme jatkokäsittelee raakarasvahapostamme tankkausvalmista, uusiutuvaa HVO-dieseliä. HVO eli Hydotreated Vegetable Oil on tasalaatuista, ja sen kemiallinen koostumus on jopa parempi kuin fossiilisen dieselin – sitä voi siis huoletta syöttää sellaisenaan kaikkiin dieselmoottoreihin.

FinTOR

Mäntyhartsi FinTOR (Tall Oil Rosin) on hartsihappoyhdistelmä, joka koostuu suurimmaksi osaksi abietiini-, dehydroabietiini-, neoabietiini-, palustriini- ja isopimaarihapoista. Hartsihappojen lisäksi mäntyhartsista löytyy noin 3 % saippuoitumattomia happoja.

FinTORia voidaan käyttää laajalti muun muassa alkydihartsipinnoitteissa, painomustetartuttimissa, paperiliimoissa sekä synteettisen kumin valmistuksessa ja erilaisissa sidosaineissa.

Tutkimus- ja kehitystyö FinTORin ympärillä on kiivasta. Monipuolisten ominaisuuksiensa ansiosta mäntyhartsi kätkee sisäänsä lukuisia loppukäyttökohdemahdollisuuksia. Mäntyhartsia nähdään todennäköisesti lähitulevaisuudessa laajemmin esimerkiksi pakkausmateriaalien valmistuksessa ja lääketeollisuudessa..

FinTUR

Tärpätin eli FinTURin (Turpentine Oil from Pulping Process, TOPP) tärkeimpiä loppukäyttäjiä ovat kosmetiikka-, elintarvike- ja juomateollisuus. Raakatärpättiä käytetään aromakemikaalien valmistuksessa. Aromakemikaaleilla saadaan tuotteeseen haluttu tuoksu tai maku.

Tärpättiä voidaan käyttää orgaanisen synteesin raaka-aineena kemianteollisuudessa, eritoten kemiallisissa aromayhdisteissä. Muun muassa suurin osa kotoa löytyvistä puhdistusaineista saa tuoksunsa mäntytärpättijalosteesta.

FinTOP

FinTOP on Fintoilin mäntyöljypikituote. Kemiallisesti eheä ja kestävä FinTOP on yleinen fossiilisten polttoaineöljyjen korvaaja matalan rikkipitoisuutensa ansiosta.

Täysin biopohjaisena, uusiutuvana tuotteena, FinTOP nauttii suosiota myös esimerkiksi kate- ja päällystevalmistajien käyttämänä raaka-aineena.

Fintoililla on myös mahdollisuus valmistaa sterolipitoista pikeä. Sterolit ovat monien ruoka-aineiden, lisäravinteiden, kosmetiikan ja lääkkeiden tärkeä ainesosa positiivisten terveysvaikutustensa vuoksi.