Ei raakamäntyöljyä Itämereen

Fintoil kokousti Traficomin ja John Nurmisen Säätiön edustajien kanssa Haminassa marraskuussa 2022. Kokouksen tarkoituksena oli tavoitella yhteistyötä kaikkien Suomessa toimivien raakamäntyöljyä käsittelevien toimijoiden kanssa, jotta Itämereen ei enää päätyisi raakamäntyöljylaivojen pesuvesiä.

Keskustelut käytiin, koska Traficom ja John Nurmisen säätiö ovat tunnistaneet haitallisia kemikaaleja, jotka voivat päästä Itämereen tankkien pesuvesien mukana. Yksi näistä tunnistetuista kemikaaleista on raakamäntyöljy. Sen sisältämät haitalliset aineet aiheuttavat vaaraa merieliöille. Mäntyöljyä kuljettaneet tankkerit saavat kansainvälisen lainsäädännön mukaan päästää pesuvesiä tankeistaan merellä, jolloin meriekosysteemiin voi päätyä pesuvesien mukana kerralla satoja litroja mäntyöljyä.

Ongelman ratkaisemiseksi ehdotettiin, että raakamäntyöljyä käsittelevät kemianteollisuuden yritykset tekisivät vapaaehtoista yhteistyötä ja sitoutuisivat vastuulliseen pesuvesien käsittelyyn maissa.

Fintoil ja kaikki muut yritykset lähtivät hankkeeseen epäröimättä mukaan. Tämä tarkoittaa käytännössä, että raakamäntyöljyä ei enää päädy Itämereen laivoista, jotka purkavat lastinsa Suomen satamissa.