Biofueling the Future

Raaka­mänty­­öljy on
tulevaisuuden ajuri

Raakamäntyöljy on mänty- ja kuusisellun sivutuote, jonka hyödyntäminen on vastuullista luonnonvarojen käyttöä parhaimmillaan.

Fintoil jalostaa raakamäntyöljystä jakeita, joista syntyy muun muassa uusiutuvaa toisen sukupolven dieseliä sekä terveys- ja hyvinvointituotteita.

Raakamäntyöljyjalosteiden hiilijalanjälki on jopa 90 % pienempi kuin vastaavien fossiilisten tuotteiden. Tuotannosta syntyy hyvin vähän jätettä. Hajukaasut poltetaan ja jätevesi ohjataan kunnalliseen vesilaitokseen.

Biojalostamo Kotka-Haminaan

Fintoilille 16.11.2020 myönnetyn ympäristöluvan mukaisesti rakennamme Kotka-Haminan satamaan biojalostamon, jonka syöttökapasiteetti tulee olemaan 200.000 tonnia raakamäntyöljyä. Näin Fintoilista tulee maailman neljänneksi suurin raakamäntyöljyn jalostaja noin 10 % markkinaosuudella.

Jalostamohankkeen kokonaisinvestointi on yli 100 miljoonaa euroa ja projektin arvioidaan työllistävän alueella noin 100 rakentajaa. Jalostamon tuotanto käynnistyy alkukesästä 2022 ja se työllistää suoraan 30 ja välillisesti noin 100 henkeä. Työpaikkoja syntyy etenkin kemian prosessiteollisuuteen sekä logistiikan alalle.

ota yhteyttä