Kestävän kehityksen sydämessä

Pääraaka-aineemme uusiutuu jatkuvasti Suomen luonnossa. Koko liiketoimintamme perustuu luonnonvarojen vastuulliseen käyttöön. Hyödynnämme tuotannossamme selluntuotannon sivuvirtana syntyvää raakamäntyöljyä.

Vastuullisuus

Raakamäntyöljy on
tulevaisuuden ajuri

Raakamäntyöljy on mänty- ja kuusisellun sivutuote, jonka hyödyntäminen on vastuullista luonnonvarojen käyttöä parhaimmillaan.

Tuotteet