Biofueling the Future

Raakamäntyöljy on
tulevaisuuden ajuri

Raakamäntyöljy on mänty- ja kuusisellun sivutuote, jonka hyödyntäminen on vastuullista luonnonvarojen käyttöä parhaimmillaan.

Fintoil jalostaa raakamäntyöljystä jakeita, joista syntyy muun muassa uusiutuvaa toisen sukupolven dieseliä sekä terveys- ja hyvinvointituotteita.

Raakamäntyöljyjalosteiden hiilijalanjälki on jopa 90 % pienempi kuin vastaavien fossiilisten tuotteiden. Tuotannosta syntyy hyvin vähän jätettä. Hajukaasut poltetaan ja jätevesi ohjataan kunnalliseen vesilaitokseen.

Fintoilille 16.11.2020 myönnetyn ympäristöluvan mukaisesti rakennamme Haminan kemikaalisatamaan biojalostamon, jonka syöttökapasiteetti tulee olemaan 200.000 tonnia raakamäntyöljyä. Fintoilista tulee maailman neljänneksi suurin raakamäntyöljyn jalostaja noin 10 % markkinaosuudella.

Jalostamohankkeen kokonaisinvestointi on yli 100 miljoonaa. Jalostamon tuotanto käynnistyy kesällä 2022 ja se työllistää suoraan 35 ja välillisesti ja heti rakennusaikana noin 100 henkeä. Työpaikkoja syntyy etenkin kemian prosessiteollisuuteen sekä logistiikan alalle.

ota yhteyttä