Mäntypiki

Mäntyöljypikeä (Tall Oil Pitch, TOP) syntyy mäntyöljyteollisuuden sivutuotteena Suomessa vuosittain noin 100 000 tonnia. Se toimii erinomaisena vaihtoehtona fossiiliselle energialle, ja sitä käytetään energiaöljynä usealla eri toimialalla.

Pikeä käytetään myös raaka-aineena toisen sukupolven uusiutuvan biodieselin valmistuksessa. Suomessa on pitkät perinteet mäntyöljypohjaisen liikennepolttoaineen valmistuksessa ja jakelussa.

< takaisin tuotteisiin