Mäntydiesel

Fintoilin valmistaman raakarasvahapposeoksen eli Fintoil Mäntydieselin osuus kokonaistuotannosta on noin puolet. Asiakkaamme saavat jatkokäsittelyllä raakarasvahaposta (Crude Fatty Acid, CFA) tankkausvalmista, uusiutuvaa HVO-dieseliä. HVO, eli Hydrotreated Vegetable Oil on tasalaatuista ja sen kemiallinen koostumus on parempi kuin fossiilisen dieselin – sitä voi siis huoletta syöttää kaikkiin dieselmoottoreihin.

Toisen sukupolven biopolttoaineiden kulutuksen odotetaan kasvavan vuositasolla yli 10 %. Suomi on maailmanlaajuisesti suunnannäyttäjä ja edelläkävijä uusiutuvan dieselin valmistuksessa.

< takaisin tuotteisiin