Kestävä kehitys

Suomalainen havupuu muuttuu Fintoilin asiantuntevissa käsissä hienostuneeksi raaka-aineeksi, joka avaa yrityksille, ihmisille ja yhteisöille kestäviä mahdollisuuksia. Fintoil syntyi pitkästä metsäteollisuuden kokemuksesta, halusta olla mukana luomassa suomalaisen metsäkemian tulevaisuutta ja erityisesti suuresta intohimosta alaan.

Koko liiketoimintamme perustuu luonnonvarojen vastuulliseen käyttöön. Hyödynnämme tuotannossamme selluntuotannon sivuvirtana syntyvää raakamäntyöljyä. Jalostamistamme jakeista syntyy muun muassa uuden ajan kestävää biodieseliä sekä terveys- ja hyvinvointituotteita.

Pääraaka-aineemme uusiutuu jatkuvasti Suomen luonnossa. Sitä jalostetaan Fintoilin uudella tehtaalla HaminaKotkan satamassa, jossa historiallinen sijainti yhdistyy huippumoderniin teknologiaan. Meille on kunnia-asia kantaa suomalaisen kestävän ja vastuullisen teollisuuden lippua – nyt ja tulevaisuudessa.

Muovaamme metsäkemian tulevaisuutta tuottamalla kestäviä, räätälöityjä tuotteita. Bulkkitavaraa osaavat luoda monet, mutta me luomme ratkaisuja yritysten todellisiin tarpeisiin. Asiakkaidemme liiketoiminnan tarpeet ja voimakas asiakasymmärryksemme ohjaavat siksi kaikkea toimintaamme. Asiakkaamme ja kumppanimme ajavat kanssamme vihreämpää ja vastuullisempaa huomista.

”Tuotteistamme esimerkiksi raakarasvahappo mahdollistaa vuositasolla sadan miljoonan biodiesellitran valmistuksen eli noin 110 000 auton polttoaineen vuosikäyttöä vastaavan määrän.”

Ilmaston lämpeneminen on pakottanut koko maailman ryhtymään yhteisiin toimenpiteisiin ihmisen aiheuttamien ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Biopolttoaineiden tuottaminen selluteollisuuden sivutuotteista on rajallisten luonnonvarojen vastuullista käyttöä parhaimmillaan.

Fintoil tislaa raaka-aineita jätteeksi luokitellusta mänty- ja kuusisellun valmistuksessa syntyvästä sivuvirrasta, raakamäntyöljystä useisiin tuotteisiin. Mäntyöljytislauksella on minimaalinen hiilijalanjälki, kuten myös siitä saatavilla tuotteilla. Raaka-aineet menevät muun muassa polttoaine-, liima-, tartutin-, terveys- ja hyvinvointi- sekä aromakemikaaliteollisuuden käyttöön.

Asiakkaamme, jotka käyttävät raakarasvahappoa tuotteidensa, kuten biopolttoaineiden valmistukseen, pystyvät vähentämään kasvihuonepäästöjä jopa 90 % verrannollisiin fossiilisiin polttoaineisiin nähden.

Uusiutuvan dieselin kysynnän odotetaan kasvavan voimakkaasti, kun se korvaa fossiilisen dieselin käyttöä. Sama trendi on havaittavissa myös muiden tuotteidemme kohdalla.

Raaka-aineemme täyttää EU:n uusiutuvan energian direktiivin (renewable energy directive, RED II) sekä Yhdysvaltain uusiutuvien polttoaineiden standardin (Renewable Fuel Standard, RFS) linjaamat kriteerit. Tuotantoketjumme täysi läpinäkyvyys varmistaa raaka-aineidemme jäljitettävyyden aina niiden alkulähteille saakka.

Fintoilin uusi tuotantolaitos on malliesimerkki modernista kiertotalous- ja resurssiviisausajattelusta kohti fossiilitonta liikennettä. Tuotteistamme esimerkiksi raakarasvahappo mahdollistaa vuositasolla sadan miljoonan biodiesellitran valmistuksen eli noin 110 000 auton polttoaineen vuosikäyttöä vastaavan määrän.

Raakamäntyöljy on puolestaan EU:n uusiutuvan energian direktiivin mukaan yksi kehittyneiden biopolttoaineiden tuotantoon soveltuvista kestävistä raaka-aineista.

Tuotteemme ovat osaltaan vaikuttamassa merkittäviin päästövähennyksiin ja samalla Suomen valtion hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa tuotannon alkaessa kesällä 2022.

Tuotteemme