Kestävä kehitys

Ilmaston lämpeneminen on pakottanut koko maailman ryhtymään yhteisiin toimenpiteisiin ihmisen aiheittamien ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Biopolttoaineiden tuottaminen selluteollisuuden sivutuotteista on rajallisten luonnonvarojen vastuullista käyttöä parhaimmillaan.

Fintoil tislaa raaka-aineita jätteeksi luokitellusta mänty- ja kuusisellun valmistuksessa syntyvästä sivuvirrasta, raakamäntyöljystä useisiin tuotteisiin. Mäntyöljytislauksella on minimaalinen hiilijalanjälki, kuten myös siitä saatavilla tuotteilla. Raaka-aineet menevät muun muassa polttoaine-, liima-, tartutin-, terveys- ja hyvinvointi- sekä aromakemikaaliteollisuuden käyttöön.

Asiakkaamme, jotka käyttävät raakarasvahappoa tuotteidensa, kuten biopolttoaineiden valmistukseen, pystyvät vähentämään kasvihuonepäästöjä jopa 90 % verrannollisiin fossiilisiin polttoaineisiin nähden.

Uusiutuvan dieselin kysynnän odotetaan kasvavan voimakkaasti, kun se korvaa fossiilisen dieselin käyttöä.

Raaka-aineemme täyttää EU:n uusiutuvan energian direktiivin (renewable energy directive, RED II) sekä Yhdysvaltain uusiutuvien polttoaineiden standardin (Renewable Fuel Standard, RFS) linjaamat kriteerit. Tuotantoketjumme täysi läpinäkyvyys varmistaa raaka-aineidemme jäljitettävyyden aina niiden alkulähteille saakka.

Fintoilin uusi tuotantolaitos on malliesimerkki modernista kiertotalous- ja resurssiviisausajattelusta kohti fossiilitonta liikennettä. Tuotteistamme esimerkiksi raakarasvahappo mahdollistaa vuositasolla sadan miljoonan biodiesellitran valmistuksen eli noin 110 000 auton polttoaineen vuosikäyttöä vastaavan määrän.

Raakamäntyöljy on puolestaan EU:n uusiutuvan energian direktiivin mukaan yksi kehittyneiden biopolttoaineiden tuotantoon soveltuvista kestävistä raaka-aineista.

Tuotteemme ovat osaltaan vaikuttamassa merkittäviin päästövähennyksiin ja samalla Suomen valtion hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa tuotannon alkaessa kesällä 2022.

ota yhteyttä