Jalostamo

Hamina-Kotkan satamaan yli viiden hehtaarin tontille rakennettavan Fintoilin jalostamon rakennustöiden on määrä alkaa heti vuoden 2021 alussa. Satama on jo nykyisellään erikoistunut nestemäisten aineiden varastointiin ja käsittelyyn. Siellä on myös laaja konttiterminaali. Erityinen huomio kiinnittyy liikenne- ja kuljetusyhteyksiin. Fintoililla on käytössään sähköistetty raideyhteys, kolme kilometriä laitureita ja 27 laituripaikkaa. Myös moottoritie E18 kulkee aivan sataman vierestä.

3km laitureita, 27 laituripaikkaa, E18 moottoritie

Jalostamon tuotantoprosessi perustuu jakotislaukseen, jossa raaka-aine tislataan lämpöenergian ja alipaineen avulla komponenttiosiinsa, eli jakeiksi. Suomalainen kemisti Alfons Hellström kehitti menetelmän jo vuonna 1913 Enso-Gutzeit Oy:n tehtailla Kotkassa, joten nyt muun muassa Mäntysuopa-saippuan synnyttänyt prosessi on palaamassa kotikonnuilleen.

Jalostamon tuotannosta kaksi kolmasosaa tulee ohjautumaan uusiutuvien polttoaineiden valmistukseen ja yksi kolmasosa muiden kestävää kehitystä edistävien tuotteiden valmistukseen.

Biojalostamon tuotanto käynnistyy vuoden 2022 kesällä ja sen syöttökapasiteetti tulee olemaan 200.000 tonnia raakamäntyöljyä. Fintoilista tulee maailman neljänneksi suurin raakamäntyöljyn jalostaja kymmenen prosentin markkinaosuudella. Syöttökapasiteettia on mahdollista kasvattaa tulevaisuudessa.

Fintoil on alusta alkaen varmistanut raaka-aineen saantiaan pitkäaikaisilla sopimuksilla. Käyttämämme teknologisesti edistyksellisen ja energiaystävällisen tuotantoprosessin toimittaa Neste Engineering Solutions. Yhteistyö avaa Fintoilille pääsyn NEXPINUS™-teknologiaan, joka on räätälöity toisen sukupolven uusiutuvan biodieselin valmistukseen.

ota yhteyttä