Ajankohtaista – 1.6.2020

Fintoil sai ympäristöluvan Haminan biojalostamon toiminnalle

Aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvan Fintoil Hamina Oy:n mäntyöljytislaamon toiminnalle 16.11.2020.

Lupa koskee Fintoilin jättämän hakemuksen mukaista toimintaa, johon kuuluvat mäntyöljytislaamo, jonka kapasiteetti on 220.000 tonnia raakamäntyöljyä vuodessa, polttoaineteholtaan 10 MW:n kuumaöljykattila, raaka-aineiden ja tuotteiden varastointi sekä muut toimintaan liittyvät hakemuksessa esitetyt oheistoiminnot.

Toimintaa on harjoitettava hakemuksessa esitetyllä tavalla.

Fintoil voi aloittaa hakemuksen mukaisen toiminnan tämän lupapäätöksen mukaisia lupamääräyksiä noudattaen muutoksenhausta huolimatta (ympäristönsuojelulaki 199 §).

Muutoksenhakuaika umpeutuu 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannin nähtävilläpidon päättymisestä. Päätös on nähtävillä 16.11.-23.12.2020 aluehallintovirastojen verkkosivuilla osoitteessa https://ylupa.avi.fi.

Lisätiedot:
Jukka Ravaska, toimitusjohtaja
+358 50 310 4437