Ajankohtaista – 1.6.2020

Fintoil rakentaa 100 miljoonan euron mäntyöljyjalostamon Haminaan

Fintoil alkaa tuottaa Haminassa raaka-aineita uusiutuvaan dieseliin sekä kemian-, elintarvike- ja lääketeollisuuteen. Vuonna 2017 perustettu Fintoil vahvisti päätöksen 100 miljoonan euron investoinnista tiistaina ja rakentaa Haminaan mäntyöljyjalostamon.

Fintoilin mukaan laitos on valmistuessaan maailman kolmanneksi suurin mäntyöljyjalostamo. Tuotantolaitoksen jalostaa havuselluteollisuuden sivutuotteena syntyvää raakamäntyöljyä uusiutuvan dieselin raaka-aineeksi sekä hyödyntää muita jakeita, kuten hartsia, sterolipikeä ja tärpättiä, kemian-, elintarvike- ja lääketeollisuuden tarpeisiin. Laitoksen kapasiteetti on 200 000 tonnia.

Fintoil tavoittelee noin 150 miljoonan euron vuotuista liikevaihtoa mäntyöljyjalostamon valmistuttua. Biojalostamo työllistää suoraan noin 35 henkilöä ja välillisesti noin 100 henkilöä.
Biojalostamo rakennetaan Haminan satama-alueelle. Laitos sai loppuvuodesta ympäristö- ja rakennusluvan. Fintoilin mukaan laitoksen rakentaminen alkaa helmikuussa. Kaupallinen toiminta on tarkoitus aloittaa kesällä 2022.

Fintoil tuottaa uusiutuvan HVO-dieselin valmistukseen tarvittava raakarasvahappo. Fintoilin mukaan jalostamon tuottama raakarasvahappo mahdollistaa vuodessa sadan miljoonan puhtaan uusiutuvan diesellitran valmistuksen, mikä vastaa noin 110 000 auton vuotuista polttoainekäyttöä. Fintoil laskee tuotteillaan vähentävänsä Suomen vuotuisia kokonaispäästöjä noin prosentin.

”Haastavista ajoista huolimatta suunnitelmamme ovat edenneet ripeästi ja olemme pysyneet suunnitellussa aikataulussa. Kun tuotanto alkaa kesällä 2022, saavat tuotteemme nopeasti aikaan merkittäviä päästövähennyksiä, millä on suora vaikutus Suomen valtion hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseen,” Fintoilin toimitusjohtaja Jukka Ravaska toteaa.

Fintoil on vuonna 2017 perustettu yhtiö, jonka omistajia ovat yrityksen avainhenkilöt sekä Taaleri Sijoitus Oy. Toimitusjohtaja Ravaska on ollut erikoiskemian teollisuuden johtotehtävissä muun muassa Solvayssa, Akzo Nobelissa, Kratonissa ja viimeksi Forchemissa. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja on sellu- ja paperiteollisuuden investointihankkeiden parissa työskennellyt John Lindahl.